O programie 

Optimization&Safety

Program został stworzony z myślą o Agencjach Pracy Tymczasowej i wyzwaniach jakie dyktuje im obecny stan rynku.
Celem programu jest wsparcie Agencji Pracy w opracowaniu i osiągnięciu modelu biznesowego,
pozwalającego zoptymalizować koszty i zwiększyć bezpieczeństwo prawne.
Wykorzystując w tym celu autorski standard ate/sto oraz doświadczenie i wiedzę partnerów merytorycznych programu.
Całość zwieńczy Gala Finałowa, która będzie miała miejsce podczas branżowej konferencji Online,
podczas, której podsumujemy postępy uczestników, ogłosimy zwycięzców wybieranych w swoich kategoriach.

Co otrzymujesz?

W ramach programu:
– Otrzymasz specjalistyczny audyt realizowany przez markę Atema o wartości rynkowej ok.10 tysięcy zł. Dzięki któremu lepiej zrozumiesz obecny stan swojej agencji. Dostrzeżesz wąskie gardła oraz ryzyka z tego wynikające.

– Przejdziesz program rozwojowy o wartości do 45 tysięcy zł. opracowany indywidualnie na podstawie wyniku audytu. W ramach którego uzyskasz wiedzę w zakresie szans i zagrożeń obecnego modelu, elementów do poprawy oraz celów z nimi związanych. Na podstawie określonych potrzeb uzyskasz dostęp do Edukacji w zakresie metodologii, rozwiązań, narzędzi i usług potrzebnych do wdrożenia określonych działań oraz Weryfikacji rezultatów.

– podczas finału weźmiesz udział w konferencji branżowej na której otrzymasz możliwość nawiązania nowych cennych kontaktów branżowych, otrzymasz dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz ciekawych doświadczeń panelistów oraz otrzymasz szansę na zbudowanie pozycji eksperckiej.

Kim jest Organizator?

Spółka Blue Chip Support, należy do grupy kapitałowej Spartan Group, liczącej kilkanaście podmiotów w branży doradztwa biznesowego, usług windykacyjnych, tworzenia programów lojalnościowych, modeli i systemów rozliczeniowych a także zdalnego nauczania.

Marka Spartan rozpoczęła działalność pod koniec 2010 roku w oparciu o podstawową działalność gospodarczą, aby po niespełna trzech latach, powołać do życia pierwsze spółki, które wchodzą w skład ich grupy kapitałowej.

Przez ponad 10 lat, zrealizowali wiele projektów konsultingowych oraz wspierali wiele firm w odzyskaniu należnych im środków. Zabezpieczali dziesiątki transakcji których wartość osiągała milionowe kwoty, uczestniczyli w kreowaniu i wdrażaniu projektów lojalnościowych i tworzyli rozwiązania dla skomplikowanych struktur korporacyjnych.

Kilka słów o Realizatorze

Marka Atema specjalizuje się w uzdrawianiu, rozwijaniu i integrowaniu branży pośrednictwa pracy. 
Naszą kluczową usługą jest audyt agencji pracy pozwalający zbudować obraz obecnego stanu agencji.
Atema przez lata pracy na podstawie własnych obserwacji jak i doświadczeń klientów oraz partnerów zbudowała autorski standard ate/sto, który pozwala po konfrontacji z wynikiem audytu nakreślić wąskie gardła organizacji 
oraz wskazać przestrzenie do dopracowania w celu ich optymalizacji jak i zabezpieczenia prawnego.  

Przeprowadziliśmy audyty agencji leasingujących pracowników do największych podmiotów produkcyjnych w kraju.
Realizowaliśmy też szereg sesji doradczych, zbudowaliśmy dziesiątki planów naprawczych oraz koordynowaliśmy ich wdrażanie
a także prowadziliśmy szkolenia czy występowaliśmy w roli panelistów na wydarzeniach branżowych w całym kraju.

Poznaj Mentorów Programu

Rejestracja

Jak zgłosić swoją agencję pracy do programu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie programu.

Kto może zgłosić Twoją Agencję do Programu?

Właściciel lub pracownik agencji na podstawie stosownego, przedstawionego pełnomocnictwa.

Do kiedy trwa nabór Agencji do programu?

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 roku.

Selekcja

Czy każda Agencja dostanie się do programu?
Do programu zakwalifikują się Agencje, które otrzymają akceptację formalna.
Kryteria oceny formalnej znajdziesz w Regulaminie programu w punkcie 4.2.
Czy wszystkie Agencje otrzymają takie samo wsparcie ?
Rozumiemy, że Agencje różnią się od siebie i mogę mieć różne potrzeby, dlatego po akceptacji formalnej dokonany zostanie przydział merytoryczny, który przydzieli Agencję do odpowiedniej sekcji programu, co pozwoli lepiej dopasować zakres wsparcia do potrzeb i charakterystyki Twojej Agencji.

Akceleracja

Uczestnicy podczas programu „Optimization&Safety” zostaną otoczeni profesjonalnym wsparciem doradczym w ramach, którego przejdą następujące etapy;
*Rozpoznania pozwalający określić obecny kształt modelu biznesowego,
*Analizy szans i zagrożeń obecnego modelu,
*Określenia elementów do poprawy oraz celów z nimi związanych,
*Priorytetyzacji zadań wynikających z obranego charakteru agencji,
*Edukacji w zakresie metodologii, rozwiązań, narzędzi i usług,
*Wdrożenia określonych działań oraz Weryfikacji rezultatów.

Finał

Podsumowaniem będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w ramach konferencji branżowej.

Podczas Gali Finałowej będziemy mieli okazję wysłuchać prelekcje ekspertów dzielących się doświadczeniami podczas kolejnych panelów tematycznych. Wyróżnione zostaną agencje najlepsze w swojej kategorii. Zwycięskie Agencje otrzymają certyfikaty raz otrzymają możliwość prezentacji na Gali Finałowej.

Partnerzy merytoryczni

Patroni Medialni