Audyt agencji pośrednictwa pracy tymczasowej – co to takiego?

To specjalistyczne wsparcie doradcze skierowana do świadomych i odpowiedzialnych podmiotów korzystających z masowych rekrutacji za pośrednictwem agencji pracy. Nasz Audyt buduje świadomość o agencji pośrednictwa pracy i jakości jej usług, zabezpiecza przed współpracą z nieodpowiedzialnymi Agencjami pośrednictwa Pracy i zapobiega często tragicznym konsekwencjom współpracy z nimi, mianowicie: sankcje karne, deportacje pracowników, straty wizerunkowe oraz olbrzymie straty wynikające z przestoju produkcyjnego trwającego do momentu pozyskania nowych agencji i pracowników.

Dlaczego się tym zajęliśmy?

Znaczna część zespołu marki ATEMA zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w zakresie legalizacji pobytu, formalizacji zatrudnienia oraz optymalizacji cyklu życia pracownika w organizacji, pracując lub prowadząc właśnie agencję pośrednictwa pracy. Przez lata działania w branży, konkurowaliśmy z różnymi Agencjami, część z nich działała niezgodne z aktualnym brzmieniem litery prawa, normami etycznymi czy branżowym zbiorem dobrych praktyk.

Dlaczego problem ten postrzegamy za istotny? I przed czym Cię chcemy uchronić!

Nieodpowiedzialne Agencje postępują w sposób niezgodny z umową w stosunku do pracowników i nie uczciwy względem konkurencji proponując zaniżone stawki wynikające z unikania obowiązków podatkowych.

Agencje te swoimi nielegalnymi i nieodpowiedzialnymi działaniami narażają swoich klientów - firmy produkcyjne na:
- sankcje karne, których wysokość określa art.27 ustawy „o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”
„Pracodawca użytkownik (…) podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł”

- deportację pracowników - Komendant oddziału /placówki Straży Granicznej z aż 16 różnych powodów (określonych w art. 310 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) może wydać „Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu” dodatkowo orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski, który może wynosić od 6 miesięcy do aż 5 lat.

- straty wizerunkowe, wynikające z przypisania wizerunku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników nielegalnie, niepłacącego podatków i nietraktującego uczciwie pracowników. Co prowadzi do trudności z pozyskaniem nowych pracowników, znacząco podnosząc czas i koszt przyszłych rekrutacji.

- olbrzymie straty wynikające z przestoju produkcyjnego trwającego do momentu pozyskania nowych agencji i pracowników. Co trwa średnio ok. 60 dni.

Zabezpiecz swoją Markę działaj w sposób odpowiedzialny i zrównoważony!

Często podmioty podzlecające masową rekrutację oraz korzystające z leasingu pracowniczego od agencji pracy, licząc na jej profesjonalizm, nie weryfikują lub nie mają możliwości zweryfikowania jakości pracy agencji. Dziś chcemy dać Twojej Firmie taką możliwość.

Podmioty produkcyjne na całym świecie dbając o jakość swojej marki oraz prowadząc biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny weryfikują swoich dostawców energii, surowców, półproduktów oraz ich praktyki rynkowe, poprzez audytowanie podwykonawców.

Czy Ty również dostrzegasz wartość w budowaniu i poszerzaniu świadomości o partnerach biznesowych dostarczających nam tak ważny w naszym biznesie Kapitał Ludzki?

Rezultaty – co otrzymujesz w ramach audytu?

Głównym rezultatem będzie sporządzony przez zespół ekspertów raport precyzyjnie opisujący wyniki audytu.
Raport ten wskaże mocne oraz słabe strony każdej weryfikowanej agencji, opiniując jej charakterystykę oraz rzetelność. Przedstawiony zostanie indywidualnie opracowany zestaw dobrych praktyk sugerowany do wdrożenia dla współpracy z każdą z Agencji. W przypadku napotkania rażących nadużyć lub zaniechań wskazane zostaną argumenty przemawiające za rozwiązaniem współpracy z daną agencją. -> Raport ten pozwoli wykluczyć ryzyko konsekwencji wynikających z współpracy z nieuczciwymi agencjami oraz usprawnić współpracę z uczciwymi.

Dodatkowo Organizacja otrzyma certyfikat „Odpowiedzialnego Pracodawcy” i zostanie wpisana na oficjalną listę Odpowiedzialnych Pracodawców na stronie marki Atema, otoczenie Twojej organizacji podczas komunikacji mailowej dostrzegać będzie symbol certyfikatu w stopce mailowej. Po za korzyściami wizerunkowymi wpłynie to korzystnie na łatwość w pozyskaniu Solidnej Agencji oraz świadomych pracowników w przyszłości.

Audyt agencji pośrednictwa pracy tymczasowej – co to takiego?

To specjalistyczne wsparcie doradcze skierowana do świadomych i odpowiedzialnych podmiotów korzystających z masowych rekrutacji za pośrednictwem agencji pracy. Nasz Audyt buduje świadomość o agencji pośrednictwa pracy i jakości jej usług, zabezpiecza przed współpracą z nieodpowiedzialnymi Agencjami pośrednictwa Pracy i zapobiega często tragicznym konsekwencjom współpracy z nimi, mianowicie: sankcje karne, deportacje pracowników, straty wizerunkowe oraz olbrzymie straty wynikające z przestoju produkcyjnego trwającego do momentu pozyskania nowych agencji i pracowników.

Dlaczego się tym zajęliśmy?

Znaczna część zespołu marki ATEMA zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w zakresie legalizacji pobytu, formalizacji zatrudnienia oraz optymalizacji cyklu życia pracownika w organizacji, pracując lub prowadząc właśnie agencję pośrednictwa pracy. Przez lata działania w branży, konkurowaliśmy z różnymi Agencjami, część z nich działała niezgodne z aktualnym brzmieniem litery prawa, normami etycznymi czy branżowym zbiorem dobrych praktyk.

Dlaczego problem ten postrzegamy za istotny? I przed czym Cię chcemy uchronić!

Nieodpowiedzialne Agencje postępują w sposób niezgodny z umową w stosunku do pracowników i nie uczciwy względem konkurencji proponując zaniżone stawki wynikające z unikania obowiązków podatkowych.

Agencje te swoimi nielegalnymi i nieodpowiedzialnymi działaniami narażają swoich klientów - firmy produkcyjne na:
- sankcje karne, których wysokość określa art.27 ustawy „o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”
„Pracodawca użytkownik (…) podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł”

- deportację pracowników - Komendant oddziału /placówki Straży Granicznej z aż 16 różnych powodów (określonych w art. 310 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) może wydać „Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu” dodatkowo orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski, który może wynosić od 6 miesięcy do aż 5 lat.

- straty wizerunkowe, wynikające z przypisania wizerunku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników nielegalnie, niepłacącego podatków i nietraktującego uczciwie pracowników. Co prowadzi do trudności z pozyskaniem nowych pracowników, znacząco podnosząc czas i koszt przyszłych rekrutacji.

- olbrzymie straty wynikające z przestoju produkcyjnego trwającego do momentu pozyskania nowych agencji i pracowników. Co trwa średnio ok. 60 dni.

Zabezpiecz swoją Markę działaj w sposób odpowiedzialny i zrównoważony!

Często podmioty podzlecające masową rekrutację oraz korzystające z leasingu pracowniczego od agencji pracy, licząc na jej profesjonalizm, nie weryfikują lub nie mają możliwości zweryfikowania jakości pracy agencji. Dziś chcemy dać Twojej Firmie taką możliwość.

Podmioty produkcyjne na całym świecie dbając o jakość swojej marki oraz prowadząc biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny weryfikują swoich dostawców energii, surowców, półproduktów oraz ich praktyki rynkowe, poprzez audytowanie podwykonawców.

Czy Ty również dostrzegasz wartość w budowaniu i poszerzaniu świadomości o partnerach biznesowych dostarczających nam tak ważny w naszym biznesie Kapitał Ludzki?

Rezultaty – co otrzymujesz w ramach audytu?

Głównym rezultatem będzie sporządzony przez zespół ekspertów raport precyzyjnie opisujący wyniki audytu.
Raport ten wskaże mocne oraz słabe strony każdej weryfikowanej agencji, opiniując jej charakterystykę oraz rzetelność. Przedstawiony zostanie indywidualnie opracowany zestaw dobrych praktyk sugerowany do wdrożenia dla współpracy z każdą z Agencji. W przypadku napotkania rażących nadużyć lub zaniechań wskazane zostaną argumenty przemawiające za rozwiązaniem współpracy z daną agencją. -> Raport ten pozwoli wykluczyć ryzyko konsekwencji wynikających z współpracy z nieuczciwymi agencjami oraz usprawnić współpracę z uczciwymi.

Dodatkowo Organizacja otrzyma certyfikat „Odpowiedzialnego Pracodawcy” i zostanie wpisana na oficjalną listę Odpowiedzialnych Pracodawców na stronie marki Atema, otoczenie Twojej organizacji podczas komunikacji mailowej dostrzegać będzie symbol certyfikatu w stopce mailowej. Po za korzyściami wizerunkowymi wpłynie to korzystnie na łatwość w pozyskaniu Solidnej Agencji oraz świadomych pracowników w przyszłości.

Korzystasz z usług Agencji Pracy?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób i przed czym zabezpiecza Cię realizowany przez Nas Audyt Agencji oraz w czym może Ci pomóc ?

Wyślij zapytanie a nasz doradca przekaże Ci szczegółowe informacje o Audycie Agencji Pośrednictwa Pracy.

Korzystasz z usług Agencji Pracy?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób i przed czym zabezpiecza Cię realizowany przez Nas Audyt Agencji oraz w czym może Ci pomóc ?

Wyślij zapytanie a nasz doradca przekaże Ci szczegółowe informacje o Audycie Agencji Pośrednictwa Pracy.